Maryjo Saletyńska, prawdziwa Matko Boga i Matko moja, oto ja niegodny(a) sługa Twój (Twoja) obieram Cię dziś i na zawsze za Panią, za Matkę i Opiekunkę moją. Poświęcam Ci odtąd w szczególny sposób ciało i duszę moją, życie i śmierć moją, wszystkie władze duszy i ciała mego oraz wszystko, czym jestem i co posiadam. Proszę Cię jedynie, byś mnie, niegodnego(ną) jako sługę Twego (Twą) przyjąć raczyła i łaską swoją to sprawiła, abym w tej służbie wiernie wytrwał(a), a przez to wielbił(a) i chwalił(a) kiedyś na wieki Ciebie wraz z Synem Twym Boskim, a Stwórcą i Panem moim. Amen.