Parafialny Zespół " Caritas "został założony 07.10.2001 roku. W struktury diecezjalne został przyjęty 15.10.2001 roku i od tego momentu ma on swoją pieczątkę iosobowość prawną. Jest to zespół ludzi dobrej woli , który przyjął na siebie zadanie uzewnętrzniania wiary wspólnoty parafialnej. Parafialny Zespół „ Caritas ” nie jest grupą zamkniętą. Jeżeli możesz pomóc w tej trosce o bliźniego, jeżeli chcesz poświęcić bezinteresownie swój czas ludziom potrzebującym, jeżeli Twoja wiara dojrzała by owocować – zgłoś się do współpracy.

Zadania Parafialnego Zespołu „ Caritas ”:

- odwiedzanie i troska o samotnych w podeszłym wieku, obłożnie chorych,
niepełnosprawnych;
- organizowanie Dni Chorych oraz spotkań seniorów;
- troska o rodziny wielodzietne;
- organizowanie spotkań i wycieczek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
- dożywianie w szkołach i świetlicach dzieci zaniedbanych;
- uczestnictwo w ogólnokrajowych akcjach charytatywnych np. Tydzień Miłosierdzia;
- współpraca ze Stacją Opieki Caritas;
- współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się opieką i pomocą;
- zorganizowanie magazynu odzieżowego;
- bale dobroczynne, festyny na rzecz potrzebujących;
- modlitwa w intencji potrzebujących;

 

NUMER KONTA CARITAS:

Parafia rzymsko-katolicka pw. NMP z La Salette
Parafialny Oddział Caritas 43 1140 1124 0000 2111 8000 1001