13.10.2001 roku zawiązała się grupa ministrantów. Ministranci pełnią posługę na mszach świętych, nabożeństwach, uroczystościach parafialnych oraz reprezentują naszą parafię na uroczystościach dekanalnych i archidiecezjalnych organizowanych przez Kurię Metropolitalną oraz Duszpasterstwo i Zarząd Służby Liturgicznej.

Aby zostać ministrantem w naszej parafii, kandydat musi przebyć okres kilkumiesięcznej próby, po którym uroczyście zostaje włączony do grona ministrantów.

W ramach formacji rocznej ministranci zdobywaj kolejne stopnie ministranckie:

 

Choralista:

- poznaje i uczestniczy w dialogach w czasie Mszy św.

- zna funkcję instrumentów (dzwonki, sygnaturka, itp.)

- poznaje podstawowe funkcje przy ołtarzu

 

Ministrant światła:

- coraz głębiej poznaje życie modlitwą

- poznaje symbolikę światła

 

Ministrant księgi i krzyża:

- poznaje księgi liturgiczne

- uczy się korzystania z mszału

- zna podstawy modlitwy brewiarzowej

- poznaje symbolikę krzyża i jego rodzaje

 

Ministrant ołtarza:

- poznaje dogłębnie tematy związane z najważniejszymi funkcjami podczas Mszy św. (kielich, ampułki, patena, itp.)

 

Ministrant wody i kadzidła (ceremoniarz):

- poznaje symbolikę wody podczas Mszy św.

- poznaje znaczenie i sposób posługiwania się trybularzem i łódką

 

Lektor:

- ma ukończony kurs dla lektorów

 

Obowiązki ministrantów i lektorów:

Do podstawowych obowiązków ministranta i lektora należy służba przy ołtarzu w czasie niedzielnej Mszy świętej oraz w jednej Mszy św. w wyznaczonym przez siebie na początku roku dniu tygodnia. Ministrant i lektor ma także obowiązek raz w tygodniu uczestniczyć w spotkaniu formacyjnym (zbiórce) właściwym dla stopnia, na którym aktualnie się znajduje.

Dla każdego ministranta i lektora służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem ale także przywilejem i zaszczytem. Dlatego każdy członek służby liturgicznej powinien z własnej potrzeby serca służyć Panu Bogu jak najczęściej podczas Mszy św. jak również w czasie sprawowanych nabożeństw takich jak np. nabożeństwo majowe czy nabożeństwo czerwcowe.

 

Przywileje ministranta i lektora:

Ministrantowi i lektorowi przysługują przywileje wypływające ze stopnia, na którym się znajduje. Ponadto ministrantowi i lektorowi przysługują dodatkowe przywileje wynikające ze sposobu wypełniania swoich obowiązków takie jak np. wspólne wyjazdy, wyjścia do pizzerii czy spotkania przy filmie. Ministrant traci swoje przywileje w chwili gdy nie wypełnia swoich obowiązków należycie.

 

Strój:

Kandydat - biała komża.

Ministrant - biała komża, sutanka w kolorze odpowiadającym kolorowi szat okresu liturgicznego, pelerynka.

Lektorzy - biała alba z przepasanym na biodrach sznurem zwanym cingulum.

 

Modlitwa przed Mszą Świętą:

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego. Do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen

 

Modlitwa po Mszy Świętej:

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 


Prezes Służby Liturgicznej Parafii NMP z La Salette: Mateusz Rodziejczak