W wielu parafiach istnieją od lat grupy maryjne. Wyrosły one z bogatej tradycji kultu maryjnego. Cieszymy się, że w naszej parafii pw. NMP z La Salette mamy grupkę dziewczynek należących do tak zwanej grupy "Dzieci Maryi". To św. Katarzynie Laboure zawdzięczamy powstanie tej wspólnoty w Kościele powszechnym.

Podczas spotkań dziewczęta pogłębiają swoją wiedzę religijną, uczą się śpiewu pieśni religijnych, psalmów responsoryjnych, wykonują różne prace ręczne. Nie brakuje także czasu na wspólną zabawę.

Zapraszamy nowe dziewczęta, które chcą przynależeć do tej wspólnoty.