Stowarzyszenie zmierza szczególnie do tego, aby jego członkowie:
a) poświęcili się miłości Boskiego Odkupiciela, której żywym świadectwem i znakiem jest Jego przebite Serce,
b) poczuwali się do obowiązku wynagradzania Najświętszemu Sercu zranionemu naszymi grzechami,
c) przepoili swoje osobiste życie wiarą, swe apostolstwo i pracę zawodową miłością odpowiadającą na miłość Jezusa,
d) kierowali się większą i bardziej czynną miłością bliźniego.