Grupa misyjna rozpoczęła swą działalność przy domu prowincjalnym Misjonarzy Świętej Rodziny jeszcze dużo przed powstaniem naszej parafii. Swoją formację opiera na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych. Tematy spotkań dobierane są pod kątem potrzeb uczestników spotkań. Służą one głównie pogłębianiu zaangażowania apostolskiego naszej grupy w życie Kościoła lub przez życie codzienne, lub życie modlitwy czy też działalność w parafii. 

Zobowiązaniami grupy są:

- modlitwa za misjonarzy i w intencjach misji

- wspieranie misji zagranicznych przez swoją pracę.

 

Pierwszy z tych celów jest realizowany poprzez comiesięczne spotkania na Mszy św. oraz nabożeństwie misyjnym w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Ponadto każdy z członków zobowiązał się do codziennej modlitwy za jednego z misjonarzy ze Zgromadzenia MSF przebywającego poza granicami kraju.

Drugi cel grupa osiąga rozprowadzając materiały misyjne, utrzymując korespondencję z misjonarzami oraz w ramach możliwości wspierając ofiarami pieniężnymi misje.

 

Grupa nie jest formacją zamkniętą tzn. że każdy kto tylko chce w dowolnym momencie może do niej dołączyć. Dlatego zachęcamy do działalności misyjnej razem z nami.