1. W poniedziałek obchodzimy święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika; patrona Polski. Odpust w parafii pw. św. Andrzeja w naszym dekanacie.
2. Nabożeństwa Majowe ku czci NMP są odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, w niedzielę o godz. 16.30.
3. Od poniedziałku do soboty o godz. 7.45 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a o godz. 17.00 na różaniec bez wystawienia w intencji pokoju na Ukrainie. O prowadzenie różańca prosimy Panie z Koła Różańcowego lub innych wiernych.
4. W środę po Mszy św. o godz. 18.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej i adoracja do godz. 19.30.
5. W maju podczas Mszy Świętych Gregoriańskich modlimy się za śp. Teresę Andrzejewską.
6. W sobotę w Wyższym Seminarium Duchownym MSF w Kazimierzu Biskupim odbędzie się uroczystość święceń diakonatu i prezbiteratu (kapłaństwa). Prosimy o modlitwę w ich intencji.
7. W sobotę o godz. 12.00 (I grupa), w niedzielę o godz. 12.00 (II grupa) odbędzie się Pierwsza Komunia Święta. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji dzieci i ich rodzin. Przypominamy o spowiedzi członków rodzin i zachęcamy szczególnie Rodziców oraz Rodziców chrzestnych.
8. W ostatnią niedzielę maja (29.05) zapraszamy na rodzinny piknik parafialny, połączony z nabożeństwem majowy (majówką) przy figurce Matki Bożej na ul. Małoszyńskiej (nabożeństwo o godz. 16.00). Będzie wiele atrakcji dla dzieci z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka oraz czas na herbatę, kawę, kiełbasę z grila. Bardzo prosimy o zgłoszenie się chętnych osób, które mogą upiec ciasto.
9. Dziękujemy za liczne uczestnictwo w nabożeństwie fatimskim i już dziś zapraszamy na kolejne 13 czerwca.
10. Kancelaria czynna we wtorek i piątek 9.00-10.00 oraz 16.00-17.00.
11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nie wykładanie w kościele bez zgody duszpasterzy żadnych obrazków, ogłoszeń, ulotek, itp.
12. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i ofiary złożone na potrzeby naszej świątyni. Do nabycia m.in.: „Przewodnik Katolicki” i „Gość Niedzielny”.
13. Ukraińska liturgia prawosławna będzie sprawowana na stałe w kościele oo. Jezuitów przy ul. Szewskiej 18 w Poznaniu, w niedziele o godzinie 12.30.
14. Lekcje języka polskiego, grupa pani Lidii w czwartek (19 maja) o godz. 18.30.

WSZYSTKIM ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I OPIEKI ŚWIĘTEJ RODZINY!

W tym tygodniu zmarli:
śp. Wacław KOKOCIŃSKI, lat 92, zamieszkały przy ul. Małoszyńskiej, pogrzeb odbył się w czwartek.
śp. Marian WOLNOWSKI, lat 71, zamieszkały przy ul. Ścinawskiej, Msza pogrzebowa w środe 18 maja o godz. 13.00, następnie pochówek na cmentarzu junikowskim o godz. 14.30.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

 

MODLITWA ZA RODZINĘ ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i życiem
• spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi,
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia
i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich ludzi na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkiej słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie
• błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu
– ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny.
Przez Chrystusa Pana naszego,
który jest Drogą, Prawdą
i Życiem na wieki wieków.
Amen.

Maryja nadzieją wszystkich ludzi

„Maryja jest rzeczywiście naszą nadzieją. Współcześni heretycy nie mogą znieść, że czcimy Maryję i w Niej pokładamy naszą nadzieję. Mówią, że tylko Bóg jest naszą nadzieją
i że On przeklina tych, którzy zaufanie pokładają w stworzeniu. „Przeklęty człowiek, który ufa w człowieku" (Jr 17,5). Maryja jest stworzeniem, tak argumentują, po czym pytają: jak stworzenie może być naszą nadzieją? Tak mówią heretycy. Tymczasem Kościół Święty chce, aby każdego dnia całe duchowieństwo, w imieniu wszystkich wiernych, głośno wzywało Maryję jako naszą nadzieję.

Doktor Anielski święty Tomasz mówi, że na dwa sposoby możemy pokładać nadzieję
w osobie, jako przyczynie głównej i jako przyczynie pośredniej. Kto pragnie otrzymać łaskę od króla, ma nadzieję uzyskać ją od króla jako od suwerena i ma nadzieję otrzymać ją z rąk ministra lub innej ważnej osobistości jako pośrednika. W tym ostatnim przypadku łaska pochodzi od króla, ale została udzielona przez osobę przez niego upoważnioną. A zatem kto pragnie łaski, słusznie wzywa owego królewskiego pośrednika, który jest jego nadzieją.
Zatem Kościół ma powód, aby do Maryi zastosować słowa Księgi Eklezjastyka (24,24), którymi wzywa on Matkę świętej nadziei. Matkę, która sprawia, iż rodzi się w nas nie próżna nadzieja dóbr przemijających tego życia, ale święta nadzieja ogromnych i wiecznych dóbr życia szczęśliwego. Witaj, nadziejo mojej duszy - pozdrawiał Ją święty Efrem. Witaj bezpieczne zbawienie chrześcijan, wspomożenie grzeszników, obrono wiernych, zbawienie chrześcijan, zbawienie świata."

 

(Święty Alfons Maria de Liguori, Glorias de Maria Santissima, Editora Vozes Ltda, Petrópolis, 3. Wydanie, 1944).

„Maryja została z ciałem i duszą wzięta do nieba”. U niejednego to zdanie może wywołać wzruszenie ramion. Brzmi jakoś mitologicznie. Zdaje się, że miesza porządek duchowy z materialnym. A poza tym, co to ma wspólnego z nami? Jednak ma, i to sporo, ale trzeba sięgnąć trochę dalej i głębiej, poza samo brzmienie słów...

Kluczowym sformułowaniem dla zrozumienia definicji dogmatycznej, a więc i treści uroczystości Wniebowzięcia, jest określenie

„z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały”.

Za pomocą pojęć „niebieska chwała”, „niebo” określamy zwykle stan pełni zbawienia, w którym człowiek znajduje się w doskonałej jedności z Bogiem. Nie możemy go osiągnąć o własnych siłach: jest darem Boga, który otrzymujemy dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Stan „nieba” możliwy jest dopiero w przyszłym życiu – za życia ziemskiego bowiem jesteśmy zbyt uwikłani w zło i grzech, by go osiągnąć. To „przyszłe życie” realizuje się w dwóch etapach lub formach. Pierwszy dotyczy naszego wymiaru duchowego – duszy – i rozgrywa się po śmierci ciała. Już w nim, przez „konfrontację” z Bogiem, którą nazywamy sądem szczegółowym, decyduje się ostateczny los człowieka (stan nieba albo stan piekła). Etap drugi otworzy się dla wszystkich na końcu czasów, kiedy Chrystus powróci w chwale i nastąpi powszechne zmartwychwstanie ciał.

Zatem wyznając, że Maryja została wzięta do nieba z ciałem i duszą, wyznajemy, iż

Jej przypadek jest wyjątkowy. (cdn.)