1. Od dzisiaj rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe ku czci NMP, które będą odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, w niedzielę o godz. 16.30.
2. Od poniedziałku do soboty o godz. 17.00 zapraszamy na różaniec bez wystawienia w intencji pokoju na Ukrainie. O prowadzenie różańca prosimy panie z Koła Różańcowego lub innych wiernych.
3. W środę po Mszy św. o godz. 18.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej i adoracja do godz. 19.30.
4. W maju podczas Mszy Świętych Gregoriańskich modlimy się za śp. Teresę Andrzejewską.
5. W tym tygodniu obchodzimy:
poniedziałek – wspomnienie św. Atanazego, Biskupa, Doktora Kościoła
wtorekUROCZYSTOŚĆ NMP Królowej Polski – głównej patronki Polski. Msze św. jak w każdą niedzielę (9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 21.00)
środa – wspomnienie św. Floriana, patrona m.in. strażaków. Wszystkim strażakom życzymy wielu łask, zdrowia i składamy podziękowania za ich służbę.
czwartekI czwartek miesiąca – modlitwa w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych wyjątkowo podczas nabożeństwa majowego.
piątekI piątek miesiąca – Po Mszy wieczornej litania do Serca Pana Jezusa i Akt Oddania. Święto św. app. Filipa i Jakuba.
I-sza sobota miesiąca – o godz. 8.00 Msza Święta Wotywna ku czci Matki Bożej w intencji zbiorowej za naszych Zmarłych. Wszystkich, którzy chcieliby włączyć swoich zmarłych w owoce Mszy świętej prosimy o wpisanie imienia i nazwiska zmarłego na specjalnej kartce, która znajduje się na stoliku z tyłu kościoła. Intencje przyjmujemy po Mszach w zakrystii. Po Mszy świętej nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca (różaniec i 15 min. rozważanie) przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Odwiedziny chorych od godz. 9.30.
niedziela – Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Niedziela Dobrego Pasterza. Kazania będzie głosił ks. Robert Ablewicz MSF, który od kilku lat pracuje w Papui Nowej Gwinei pełniąc równocześnie funkcję rektora. Podczas kazania powie o swojej pracy oraz dziełach jakie podejmuje w PNG. Po Mszach św. będzie można wesprzeć jego misję oraz budowę kościoła w Ialibu w Papui Nowei Gwinei.
6. 13 dnia każdego miesiąca od maja do października zaparaszamy na NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE. Msza św. godz. 18.00, różaniec, procesja maryjna wokół kościoła, na którą przynosimy lampiony. Zachęcajmy znajomych.
7. Darmowe lekcje języka polskiego: GRUPA p. Lidii oraz GRUPA p. Grażyny w wyznaczonych wcześniej godzinach.
8. Ukraińska liturgia prawosławna będzie sprawowana na stałe w kościele oo. Jezuitów przy ul. Szewskiej 18 w Poznaniu, w niedziele o godzinie 12.30.
9. Dziś na Mszy o godz. 12.00 będziemy gościć Ks. Włodzimierza Burzawę MSF, który przyjedzie z grupą pielgrzmów i Przyjaciół Misji. Koło Misyjne zapraszamy po Eucharystii na spotkanie w „szopie”.
9. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i ofiary złożone na potrzeby naszej świątyni. Bóg zapłać także za złożone ofiary na „daninę diecezjalną” i nową monstrancję, którą zakupimy w najbliższym czasie. Do nabycia m.in.: „Miłujcie się”, „Przewodnik Katolicki” oraz „Gość Niedzielny”.
10. W przyszłą niedzielę tradycyjna „taca inwestycyjna”
11. Jak już ogólnie wiadomo ks. Proboszcz Grzegorz Chrapla MSF oraz dwaj inni współbracia ks. Sebastian Sobkowiak MSF i ks. Łukasz Biełusz MSF mieli w drodze na Kapitułę Prowincjalną wypadek samochodowy. Wszyscy kapłani opuścili już szpital. Ich ogólny stan zdrowia jest dobry. Ks. Sebastian po przebytej operacji potrzebuje dłuższej rehabilitacji. Ks. Proboszcz oczekuje na zabiegi chirurgiczne. Ks. Łukasz przez kilka dni będzie przebywał na plebani. Wszyscy dziekują Parafianom za okazane wsparcie, modlitwę oraz dary stołu. Ks. Proboszcz szczególnie dziękuje za okazaną życzliwość i zatroskanie oraz prosi o modlitwę również za kierowcę, który spowodował wypadek.
12. Ze względu na niedyspozycyjność ks. Proboszcza kancelaria będzie nieczynna do odwołania. Wszystkie sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać na bieżąco z ks. Adamem po Mszach św.

WSZYSTKIM ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I OPIEKI ŚWIĘTEJ RODZINY!

Wczoraj zmarł śp. ks. Aleksander Helios MSF, Budowniczy i wieloletni mieszkaniec Domu Prowincjalnego Misjonarzy Świętej Rodziny przy ul. Małoszyńskiej. Pogrzeb odbędzie się prawdopodobnie w sobotę, 7 maja br. o godz. 11.00 w Borkach Wielkich. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...


Maj
- dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych „majówkami”.
Za największego apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on broszurkę, w której propagował nabożeństwo majowe. Co więcej, rozesłał ją do wszystkich biskupów Italii. Sam w Rzymie zaprowadził to nabożeństwo w słynnym kościele zakonu Al Gesu. Odprawiał on również nabożeństwo majowe w Paryżu, gdzie towarzyszył papieżowi Piusowi VII w podróży na koronację Napoleona Bonaparte. Pius VII nabożeństwo obdarzył odpustami. Dalsze odpusty do nabożeństwa majowego przypisał w 1859 roku papież bł. Pius IX.
W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezuici w Tarnopolu (1838), misjonarze w Warszawie w kościele Św. Krzyża w roku (1852), ksiądz Golian w Krakowie (w 1856) i we Włocławku biskup Marszewski (1859). W tym samym czasie cześć Królowej maja szerzył w Galicji poezją jezuita o. Karol Antoniewicz (+ 1852). Ks. Wincenty Buczyński (jezuita) wydał we Lwowie pierwszą książeczkę o nabożeństwach majowych (1839). W dziesięć lat potem podobną broszurę wydał we Wrocławiu w roku 1850 ks. Aleksander Jełowicki, zmartwychwstaniec. W połowie XIX wieku nabożeństwo majowe przyjęło się we wszystkich prawie krajach.
Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór komplementów dla Maryi. Nie ma pewności, kiedy powstała Litania Loretańska. Prawdopodobnie jakaś jej wersja znana była już w XII wieku we Francji. Pewne jest to, że zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V w 1578 r. Nazwę „Loretańska” otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana prawdopodobnie od 1531 r. Przypuszcza się, że część tytułów Maryi pochodzi z wpisów w księgach sanktuarium Domku Loretańskiego.
Tekst litanii miał przedłożyć do zatwierdzenia papieżowi Grzegorzowi XIII archidiakon Guido Candiotti. 11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzył „Litanię Loretańską” dwustu dniami odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI. W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian; te, które następowały, posiadały aprobatę Kościoła. Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.: Mistrzyni pokory, Matko Miłosierdzia czy Bramo odkupienia. Później pojawiały się inne wezwania (inwokacje): Królowo Różańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju (1917), Królowo Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodzin (1995).
W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12 października 1923 r. wezwanie „Królowo Polskiej Korony”, przekształcone po drugiej wojnie światowej na „Królowo Polski”.