Sobota 6.04.

18:00
1. Za ++ Marka Harabina (od szwagierki Urszuli z rodziną)
2. Ferdynanda Kierończyka (od Krystyny Dereweckiej z rodziną)

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 7.04.

8:00
1. Za + Halinę i Bogdana Kaczmarków, + Ireneusza Musiał (od córki Ani z rodziną)
2. Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

10:00
1. Przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencjach całego świata
2. Za + Halinę Wencel w dniu urodzin (od córki z mężem)

12:00 
Za + Ryszarda Klebusa z okazji imienin, ++ rodziców z obojga stron oraz ++ Albin i Zbigniewa

17:00
Za + Leonarda Fabiańskiego (od rodziny Ziółków)

21:00
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Grażyny

Poniedziałek 8.04.
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

8:00
Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

18:00
Dziękując Bogu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Oliwi

Wtorek 9.04.

8:00
Za + ks. Emila Gajewskiego

18:00
1. Za + Cecylię Owczarzak (od wnuka Adama)
2. Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

Środa 10.04.

8:00
1. Za + Hieronima Jakubowskiego (od Jerzego Jakubowskiego z rodziną)
2. Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

18:00
Za + Cecylię Owczarzak (od rodziny Lechman

Czwartek 11.04.

8:00
Za + Zofię Gruszczyńską w 35. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny

18:00
1. Za + Cecylię
2. Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

Piątek 12.04.

8:00 
1. Za + Romana Stroińskiego w 6. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny
2. Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

18:00
Za ++ Włodzimierza i Stanisława Kosków

Sobota 13.04.

8:00
Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

18:00
Za + Eulalię Duczmal w 1. rocznicę śmierci

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA BIBLIJNA 14.04.

8:00
1. Za + Zofię Szumińską (od uczestników pogrzebu)
2. Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

10:00
1. Dziękując Bogu za przeżyty czas z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze wspólne życie dla Aliny i Sławomira z okazji ich urodzin oraz w 38. rocznicę zawarcia skramentu małżeństwa
2. Za ++ rodziców z obojga stron: Zenona, Helenę, Stefana, Rozalię oraz + siostrę Irenę

12:00 
1. Za + Annę w rocznicę śmierci i Karola Mielcarków
2. Dziękując Bogu za wspólnie przeżyty czas z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski w kolejną rocznicę zawarcia skramentu małżeństwa

17:00
Dziękując Bogu za dar życia z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Józefa w 5. rocznicę urodzin i Franciszka w 2. rocznicę urodzin

21:00
Za ++ Zofię, Ryszarda i Jerzego Duszyńskich o dar nieba z okazji urodzin