Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej
• 25, 26 marca 1, 2 kwietnia 2023
• Misterium rozpoczyna się Mszą św. o godz. 14:00
• zakończenie ok. godz. 17:30

Tegoroczne misterium jest dla nas wielką mobilizacją sił modlitewnych w trudnych czasach, które przeżywamy. Tocząca się wojna oraz męczeństwo wielu ludzi na Ukrainie skłania nas nie tylko do refleksji, ale przede wszystkim do czynów i modlitwy. W czasie trwania Misterium Męki Pańskiej w tym roku wzbudzimy intencje wszystkich, którzy prosili nas o modlitwy w tym szczególnym miejscu. Będziemy modlić się o pokój na Ukrainie, w Europie i całym świecie. Pamiętać będziemy o naszych męczennikach góreckich Misjonarzach Świętej Rodziny, którzy zginęli zamordowani w 1939 roku, jak również o wszystkich, którzy zginęli w okrutnej wojnie na Ukrainie.

Przeżywając czas Wielkiej Nowenny przygotowania do 950 rocznicy Objawienia Matki Bożej w Góreckim Gaju, jesteśmy w trakcie trwania roku 100 lecia pobytu Misjonarzy Św. Rodziny w Górce Klasztornej. Pamiętamy o KRZYŻACH GÓRECKICH, które zostały podarowane 271 lat temu przez fundatorów.

W TYM ROKU PODCZAS MISTERIUM BĘDĄ POŚWIĘCONE W SPOSÓB UROCZYSTY KRZYŻE PRZEZ WAS PRZYWIEZIONE, CZYM ZYSKAJĄ ODPUST NA GODZINĘ ŚMIERCI.
BĘDĄ RÓWNIEŻ DO ZAKUPIENIA IKONY ŚWIĘTEJ RODZINY JAKO PATRONKI NA TRUDNE CZASY, KTÓRE RÓWNIEŻ POŚWIĘCIMY W MIEJSCU OBJAWIANIA MATKI BOŻEJ.

Na miejscu możliwość zamówienia Mszy św. odprawianych w Sanktuarium. Będzie stoisko i osoby kompetentne z Apostolstwa Dobrej Śmierci. Możliwość zakupienia tradycyjnych chlebków poświęconych w czasie trwania Misterium. Można zaopatrzyć się w cudowną wodę ze źródełka.

• Grupy zgłaszamy po przybyciu na miejsce w punkcie przyjmowania grup w Domu Pielgrzyma.
• Posiłki dla grup zgłaszamy telefonicznie deklarując godzinę wydawania posiłku (12:00, 13:00).
• Wydajemy tylko obiady dwudaniowe w cenie 30 zł.
• Przy zamawianiu posiłku podajemy ilość osób, godzinę, kto zgłasza i numer telefonu.
• Na miejscu będzie działać dla pielgrzymów indywidualnych oraz grup, wydawanie posiłków w miejscu ARKA od godziny 10:30.