"Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona dobra, co więcej bardzo dobra, w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia: "Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną" (Rdz 1, 28)." (KKK 1604)

Po podpisaniu w lipcu 1998 roku ustawy konkordatowej przez Polskę i Stolicę Apostolską wystarczy zawrzeć związek małżeński w kościele oraz dopełnić kilku formalności, aby był on uznawany przez polskie prawo. Dwie oddzielne ceremonie ślubne w kościele i Urzędzie Stanu Cywilnego nie są już konieczne (choć narzeczeni nadal mogą się na nie zdecydować).

Małżeństwo zwyczajowo zawierane jest w parafii jednego z narzeczonych. Tam też załatwia się sprawy przedślubne. Jeśli sakrament małżeństwa zawierany jest w innej parafii, należy zgłosić się do parafii zamieszkania po zgodę na przyjęcie sakramentu i spisanie protokołu małżeńskiego poza parafią.

Ustalenie daty i godziny ślubu następuje z zasady rok przed zawarciem ślubu.
Trzy miesiące przed zamierzonym terminem ślubu należy ustalić z księdzem Proboszczem spotkanie w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Na spotkanie w celu spisania protokołu należy przynieść następujące dokumenty:
dowody osobiste
aktualne świadectwa chrztu (nie starsze niż trzy miesiące)
➢  świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
➢  świadectwo z Poradni Rodzinnej
➢  zaświadczenie o stanie wolnym z Urzędu Stanu Cywilnego (w trzech egzemplarzach)
➢  dane personalne świadków (imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek)

Na podstawie tych dokumentów spisuje się protokół przedślubny oraz zapowiedzi, które wygłaszane są w parafii narzeczonego i narzeczonej.
Po wygłoszeniu zapowiedzi narzeczeni dostarczają do kancelarii zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, aktualne (sporządzone najwyżej na trzy miesiące przed dniem ślubu).