Pogrzeb chrześcijański, to dla człowieka wierzącego zwieńczenie jego sakramentalnego życia. To, jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego „dopełnienie nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie świętym” (KKK 1682). 

Najważniejszym i najlepszym darem dla osoby zmarłej jest modlitwa w jego intencji. Zachęcamy więc do pełnego uczestnictwa w liturgii pogrzebu, poprzez odpowiednie przygotowanie (Spowiedź Święta) i przyjęcie Komunii Świętej w intencji osoby zmarłej.

Dokumenty potrzebne do chrześcijańskiego pogrzebu:
➢  Akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego)
➢  Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.)
➢  Jeżeli zmarły przynależy do innej parafii, a rodzina pragnie odprawić Mszę św. w naszym kościele niezbędna jest zgoda na pogrzeb poza parafią. Zgoda jest również niezbędna przed ceremonią pochówku w kaplicy na cmentarzu lub w Domu Pogrzebowym
Ze względu na inne obowiązki Pana Organisty oraz umowę jaka jest zawarta pomiędzy parafią, a organistą należy osobiście ustalić z Panem Organistą jego obecność na Mszy Świętej Pogrzebowej (kontakt przez SMS p. Piotr 733 828 601)

Zachęcamy do kultywowania dobrego zwyczaju zamawiania Mszy św. za zmarłego np. miesiąc po śmierci, w rocznicę śmierci, lub zamawianie tzw. Mszy św. gregoriańskich (30 Mszy Św. odprawiane bez przerwy przez 30 dni). 

Msze święte zbiorowe za zmarłych
Pamięć o osobach, które odeszły nie powinna ograniczać się tylko do dnia pogrzebu, rocznicy śmierci, czy uroczystości Wszystkich Świętych. Powinna być systematyczna, permanentna i żywa w naszych sercach. Dlatego zachęcamy do uczestnictwa i dołączania bliskich zmarłych w owoce Mszy św. zbiorowych.
Pierwsze Soboty Miesiąca, godz. 8:00
Oktawa Wszystkich Świętych (2-8 listopada), godz. 18:00