1 sierpnia 2001

– zamianowanie przez prowincjalat Misjonarzy Świętej Rodziny nowych duszpasterzy

18 września 2001

– uroczystość erekcyjna parafii (dekret wydał abp Juliusz Paetz, a erygował ją bp Zdzisław Fortuniak)

19 września 2001

– uroczysta celebracja Sumy odpustowej w kaplicy pod przewodnictwem Ks. Prowincjała Włodzimierza Burzawy

8 października 2001

– założycielskie spotkanie Caritasu

13 października 2001

– pierwsza zbiórka ministrantów

15 października 2001

– włączenie Caritasu parafialnego w struktury archidiecezjalne

21 października 2001

– pierwsze wybory do rady parafialnej

6 listopada2001

– pierwsze spotkanie rady parafialnej

10 listopada 2001

– pierwsza parafialna pielgrzymka do Lichenia, Lądu i Kazimierza Biskupiego

16 listopada 2001

– pierwsza zbiórka Marianek

21 – 23 marca 2002

– pierwsze parafialne rekolekcje, przeprowadzone przez ks. Piotra Krupę MSF

16 kwietnia 2002

– pierwsze parafialne bierzmowanie, wespół z młodzieżą z parafii św. Andrzeja Boboli, przeprowadzone przez bp. Marka Jedraszewskiego w kościele św. Andrzeja Boboli

26 kwietnia do 4 maja 2002

–pierwsza parafialna pielgrzymka na La Salette

26 maja 2002

–pierwsza w historii parafii komunia św. 10 dzieci.

30 września 2002

– pierwszy parafialny chrzest w kaplicy (Dominika Agnieszka Rzeźnik)

4 listopada 2002

– wizyta przełożonego generalnego VIM van den Weiden

9 – 10 luty 2003

– pierwsza wizytacja kanoniczna pod przewodnictwem abp Stanisława Gądeckiego

30 marca 2003

– pierwsze oddzielne bierzmowanie w kaplicy parafialnej pod przewodnictwem bp. Zygmunta Robaszkiewicza MSF

11 czerwca 2003

– jubileusz 15 –lecia święceń kapłańskich, ks. proboszcza Bogusława Kudli MSF

7 września 2003

– pierwsza parafialna piesza pielgrzymka do Tulec

18 września 2003

– przyznanie przez Radę Miasta działki budowlanej dla parafii

21 września 2003

– poświęcenie przez bp. Grzegorza Balcerka krzyża saletyńskiego na plac budowy i sztandaru parafialnego

6 listopada 2003

– podpisanie aktu notarialnego, przejęcie działki w użytkowanie wieczyste

11 listopada 2003

– przeniesienie krzyża na plac budowy i poświęcenie działki (dokonał tego ks. prowincjał Włodzimierz Burzawa MSF)


27 maja 2004

– wydanie pozwolenia na budowę kompleksu sakralnego

29 czerwca 2004

– wykop pod fundamenty

9 lipca 2004

– rozpoczęcie wylewanie fundamentów


19 września 2004

– poświęcenie kamienia węgielnego i wmurowanie aktu erekcyjnego przez abp Stanisława Gądeckiego; pierwsza Msza św. w murach nowej świątyni

Wakacje 2005

– rozpoczęto zalewanie fundamentów pod plebanię i dom katechetyczny

24 grudnia 2005

– pierwsza Pasterka w murach nowego kościoła (przewodniczył ks. Józef Kulak MSF)

15 maja 2006

– założenie na dach kopuły

28 maja 2006

– pierwsza komunia św., w murach nowego kościoła

Wiosna 2007

–zakończenie prac ziemnych przy kościele

7 lipca 2007

– pierwszy chrzest w murach nowego kościoła (Jan Jakub Łabęcki)

18 listopada 2007

– powstanie ADS

22 grudnia 2007

– wprowadzenie do kultu eucharystycznego nowego ołtarza wykonanego przez Waldemara Wiśniewskiego

14 kwietnia 2008

– druga wizytacja kanoniczna, przeprowadzona przez bp. Zdzisława Fortuniaka

25 maja 2008

– wizyta Generała MSF ks. Edmunda Michalskiego MSF i ks. bp Zygmunta Robaszkiewicza MSF

Odpust 2008

– została zawieszona droga krzyżowa, autorstwa Roberta Sobocińskiego

1 lipca 2009

– rozpoczęto porządkowanie terenu wokół kościoła, tworząc za obiektem plebani (przy „szopie”) parafialny plac zabaw dla dzieci i rozpoczęto tynkowanie kościoła wewnątrz.

19 – 20 września 2009

– obchody 100 rocznicy śmierci Założyciela MSF – ks. Jana Berthiera MS

Po odpuście w 2009

– została wykonana balustrada i schody na chór, ocieplony sufit, założony wiatrołap, zamontowane drzwi na chór i do pomieszczeń przy wejściu a ponadto: ogrzewanie, docelowe oświetlenie w całym kościele. Na plebani założono gaz i zaplanowano do zimy przykryć jej dachem.

1 kwietnia 2010

– na plebani zostały zakończone prace instalacyjne: wodno kanalizacyjne, grzewcze i elektryczne. Wylane zostały wszystkie posadzki i poczyniono przygotowania do tynkowania wewnątrz.

Odpust w 2010

– została wykonana w kościele ścianka działowa w prezbiterium, zawieszona docelowa rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego i Tabernakulum.

04-11 września 2011

– pierwsze misje parafialne: wygłoszone przez ks. Bogusława Jaworowskiego msf i ks. Grzegorza Chraplę msf

Grudzień 2011

– wykończenie prezbiterium: wyłożenie granitowej posadzki, zamontowanie ołtarza i ambony, zamontowanie elementów dekoracyjnych w prezbiterium

Wiosna 2012

– tynkowanie kościoła z zewnątrz i prace wykończeniowe na schodach przy wejściu do kościoła

Lipiec/Sierpień 2012

– ułożenie posadzki w kościele 

godz. 10:30

16 września 2012

– Konsekracja kościoła. Konsekracji dokonał ks. abp. Stanisław Gądecki. W uroczystości wzięli udział między innymi: ks. Edmund Michalski - generał Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, asystenci generalni, ks. Marian Kołodziejczyk - prowincjał MSF