W 2024 roku, w naszej parafii rozpoczynają posługę nadzwyczajni szafarze. Posługa ta jest bardzo dobrze znana w Kościele.

________________________________________________________________

Biorąc pod uwagę spadek powołań, a co za tym idzie już występujące braki kapłanów oraz coraz częstsze dyskusje nad łączeniem parafii należy podejmować starania o przygotowanie i powołanie osób pragnących pomóc duszpasterzom w ich posłudze.

Nadzwyczajni szafarze, jak sama nazwa wskazuje nie są ustanawiani, aby wyręczać kapłanów, ale w nadzwyczajnych sytuacjach ich wspierać. Szczególnie jeśli chodzi o pomoc:
- w rozdawaniu Komunii św. gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych przy braku kapłanów, albo gdy kapłani są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi lub gdy udzielanie Komunii św. utrudnia im choroba, ogólny stan zdrowia, albo podeszły wiek
- w zanoszeniu jej chorym i niepełnosprawnym.

Czasami szafarzy porównuje się do pielęgniarki/pielęgniarza, którzy wspierają lekarza. Dzięki ich posłudze chorzy mogą otrzymywać komunię św. o wiele częściej. 

Chorzy sami podejmują decyzję, czy poza miesięczną wizytą kapłana pragną co tydzień otrzymywać Ciało Pańskie. Wizyta nadzwyczajnego szafarza w domu chorego odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny.