Sobota 25.07.2020
18.00
Za + Janinę Korytowską – int od Urszuli z rodziną

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 26.07.2020
09.00
Za ++ rodziców: Helenę 32 rocz. śmierci i Wawrzyńca 10 rocz. śmierci
10.30
Za + Krystynę Żuraszek – int od syna z rodziną
12.00
O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla Juli Borowicz oraz Oliwi Bujak ich rodziców i chrzestnych (Chrzest)
17.00
Dziękczynna za dar macierzyństwa i ojcostwa Magdaleny i Marcina z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
21.00
Za parafian

Poniedziałek 27.07.2020
08.00
O dar nieba dla + Czesława Pawlaczyka
18.00
W intencji Anny Kluczyńskiej – Uniewicz; Anny Husejko i Anny Szaniewskiej z okazji imienin – int od wspólnoty Ewangelizacyjno - Modlitewnej

Wtorek 28.07.2020
08.00
Za parafian
18.00
Za ++ Mariana Książyka 45 rocz. śmierci i + Urszulę 100 rocz. urodzin

Środa 29.07.2020
08.00

18.00
O życie wieczne dla ++ rodziców Walerii i Edwarda Kubalewskich

Czwartek 30.07.2020
08.00

18.00
Za + Zofię Tomala 1 rocz. śmierci

Piątek 31.07.2020
08.00

18.00

Sobota 01.08.2020
08.00

18.00
Za + Helenę Olejniczak w 18 rocz. śmierci i ++ rodziców Cecylię i Kazimierza

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 02.08.2020
09.00
1. Za ++ rodziców Kazimierę i Franciszka, + siostrę Danutę i ++ z rodziny
2. O zdrowie Boże błogosławieństwo i opiekę św. Rodziny dla Kasi i Roberta w 1 rocz. Sakramentu Małżeństwa
10.30
Przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencjach całego świata
12.00
Chrzest – Tatarka Jan, Majchrzak Franciszek i Kiszka Paweł
17.00
Za + Czesławę Milczyńską
21.00
Za parafian