ks proboszcz grzegorz chrapla msf

ks. Grzegorz Chrapla msf urodził się w Wadowicach. Po odbyciu służby wojskowej, w wieku 26 lat wstąpił do Misjonarzy Świętej Rodziny. Został wyświęcony na kapłana w 2006 roku i skierowany do parafii w Złotowie. Pełnił tam przez rok obowiązki wikarego. W 2007 roku przeniesiono go do pracy w nowicjacie Misjonarzy Świętej Rodziny w Wielkim Klinczu. W tym czasie rozpoczął też Szkołę Wychowawców Wyższych Seminariów Duchownych w Krakowie. Od 2009 roku przez 6 lat należał do Ekipy Rekolekcyjno-Misyjnej, głosząc misje i rekolekcje w wielu parafiach w kraju i za granicą, szczególnie w USA. Wtedy też podjął w 2012 roku studia doktoranckie z teologii pastoralnej na UKSW w Warszawie. Decyzją Zarządu Prowincjalnego został w 2015 roku oddelegowany do pracy misyjnej na Kubie, gdzie w diecezji Santa Clara utworzył nową placówkę wraz ze współbraćmi z Chile i z Madagaskaru. Po blisko 4 latach ze względów zdrowotnych powrócił do kraju, z przeznaczeniem do ponownej pracy w Ekipie Rekolekcyjno-Misyjnej. Od sierpnia 2021 roku pełni obowiązki proboszcza parafii NMP z La Salette w Poznaniu.

 

ks adam gaca msfks. Adam Gaca msf pochodzi z parafii Górka Klasztorna, sanktuarium prowadzonego przez Misjonarzy Świętej Rodziny. Przed wstąpieniem do Zgromadzenia studiował m.in. geografię oraz pracował jako nauczyciel. Po ukończeniu studiów z zakresu teologii dla świeckich, mając 29 lat, rozpoczął nowicjat. Seminarium ukończył święceniami kapłańskimi w 2017 roku, a jego pierwszą placówką była parafia w Złotowie. Pracował tam przez 4 lata jako katecheta w dwóch szkołach, opiekun kilku grup, np. ministrantów, kandydatów do bierzmowania i Odnowy w Duchu Świętym. Jednym z jego szczególnych zadań była organizacja „Projektu Kostka” – jedynego w Polsce festiwalu hip-hopu chrześcijańskiego dla młodzieży. W sierpniu 2021 roku przeniesiono go do pomocy duszpasterskiej w parafii NMP z La Salette w Poznaniu.

Poprzedni duszpasterze:

- ks. Stanisław Czarny msf (proboszcz)
- ks. Marek Gubernat msf (pomoc duszpasterska)
- ks. Adrian Piecuch msf (wikariusz)
- ks. Maciej Cielecki msf (wikariusz)
- ks. dr Bogusław Kudla msf (proboszcz)
- ks. Michał Popowski msf (wikariusz)
- ks. Piotr Gałązka msf (wikariusz)
- ks. Grzegorz Kamiński msf (wikariusz)


Duszpasterstwo prowadzą Misjonarze Świętej Rodziny