Proboszcz: ks. Stanisław Czarny msf
 
Ks. Proboszcz urodził się 16.02.1955r. w Gorzowie Wielkopolskim. Tam też się wychowywał i skończył pierwsze szkoły. W 1974 roku wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Święcenia kapłańskie przyjął 24.05.1981 r. Jego pierwszą placówką była gliwicka parafia pw. Świętej Rodziny. Po dwóch latach został przeniesiony do Górki Klasztornej jako rekolekcjonista w ekipie rekolekcyjnej. Po pięciu latach posługi wyjechał na misje do Papui Nowej Gwinei, gdzie spędził osiem lat. Po powrocie został proboszczem w Złotowie, równolegle pełniąc funkcje asystenta prowincjalnego. Trzy lata pózniej został ekonomem w Górce Klasztornej. Po krótkim czasie został wybrany wiceprowincjałem. Po skończonej trzyletniej kadencji został przeniesiony do seminarium w Kazimierzu Biskupim na funkcje ekonoma i moderatora braci zakonnych. Trzy lata później wrócił do Poznania, wybrany po raz drugi na wiceprowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Zanim został proboszczem naszej parafii, przez pięć lat pełnił obowiązki proboszcza w parafii w Gliwicach, w której zaczynał swoje kapłaństwo.

Wikariusz: ks. Adrian Piecuch msf

Jego dom rodzinny znajduje się w Nowym Barku. Urodził się 13.07.1985r. w Rzeszowie. Tam też skończył liceum. W 2004r. rozpoczął roczny nowicjat w Wielkim Klinczu. Następnie po 6 latach studiów teologicznych w Kazimierzu Biskupim 21.05.2011r. został wyświęcony na kapłana przez bp. Wiesława Meringa. Pierwsze lata kapłaństwa spędził w Żernicy koło Gliwic, pełniąc obowiązki katechety w tamtejszym ZSP i duszpasterza młodzieży. Od 01.08.2014 został wikariuszem w Złotowie. Jako katecheta uczył w tamtejszym 1 LO, prowadził Oazę młodzieżową oraz Diakonię Muzyczną. Przez 3 lata kierował „Projektem Kostka”, organizując wraz z liderami koncerty, warsztaty i konferencje dla młodzieży.Poprzedni duszpasterze:

- ks. Maciej Cielecki msf (wikariusz)
- ks. dr Bogusław Kudla msf (proboszcz od początku powstania parafii w 2001r. do lipca 2015r.)
- ks. Michał Popowski msf (wikariusz)
- ks. Piotr Gałązka msf (wikariusz)
- ks. Grzegorz Kamiński msf (wikariusz)


Duszpasterstwo prowadzą Misjonarze Świętej Rodziny