W piątek 02 lutego odbyło się spotkanie opłatkowe dla grupy misyjnej, Caritas, ADS, róż różańcowych i osób zainteresowanych misjami. W wydarzeniu wziął udział Ks. Kazimierzem Świderskim MSF oraz nasz ks. Łukasz Rodziejczak MSF obecnie pracujący w Rzymie.