Uroczystej Mszy Świętej tzw. Pasterce przewodniczył ks. Proboszcz Stanisław Czarny MSF. Ewangelię zaśpiewał nasz dk. Sebastian Sobkowiak MSF a homilię wygłosił ks. Michał Krych MSF. Po mszy był czas na wspólne rozmowy i już indywidualne składanie życzeń. Jako duszpasterze cieszymy się, że wszyscy, jako parafianie tworzymy wielką wspólnotę rodzinną na wzór Św. Rodziny z Nazaretu.