Sobota 3.12.

18:00
Z prośbą o opiekę i błogosławieństwo Boże dla trzech Stanisławów: męża, syna z rodziną oraz wnuka

2. NIEDZIELA ADWENTU 4.12.

8:00
1. Za + Wojtka w 40. rocznicę śmierci oraz ++ mamę Barbarę i teściową Barbarę w dniu imienin
2. Za + Dyonizego Filipowicz (gregorianka)

10:00
Przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencji całego świata

12:00 
Za ks. Michała i Kubę o dar rozeznania i pełnienie woli Bożej
+ chrzest – Weronika Lidia Sowińska

17:00
Za + Marię Michalczak

21:00
O łaskę wiary i błogosąłwieństwo Boże oraz otrzymanie dobrej pracy dla Piotra

Poniedziałek 5.12.

8:00
Za ++ z rodziny i przyjaciół

18:00
Za + Dyonizego Filipowicz (gregorianka)

Wtorek 6 .12.

8:00
Za + Dyonizego Filipowicz (gregorianka)

18:00
Za + Edwarda Woźnego (od kuzynek Tereni, Krystyny, Maryli z Chwałkowa)

Środa 7.12.
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA

8:00
Za + Dyonizego Filipowicz (gregorianka)

18:00
Za + Iwonę

Czwartek 8.12.

8:00
Za + Dyonizego Filipowicz (gregorianka)

18:00
Za + Zbigniewa Piślewskiego o dar nieba (od mieszkańców ul. Kurcewiczównej)

Piątek 9.12.

8:00
Za + Dyonizego Filipowicz (gregorianka)

18:00
Dziękczynna za przeżyte lata z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marianny w 85. rocznicę urodzin i imienin

Sobota 10.12.

6:30
1. RORATNIA w intencji zbiorowej za zmarłych
2. Za + mamę Barbarę w 90. rocznicę urodzin

8:00
Za + Dyonizego Filipowicz (gregorianka)

18:00
Za + Krystynę Nowak o dar nieba (od Doroty z rodziną)

3. NIEDZIELA ADWENTU 11.12.

8:00
Za + Dyonizego Filipowicz (gregorianka)

10:00
1. Za tragicznie zmarłego Marcina Macka o Miłosierdzie Boże
2. Za + ojca Jana w 20. rocznicę śmierci, + mamę Irenę,+ brata Jana oraz ++ pozostałych członków rodziny

12:00 
Z podziękowaniem za wszelkie łaski oraz z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, błogosławieństwo Boże i łaski dla Marii i Jerzego Nowaków z okazji 45. rocznicy zawarcia sakramentalnego małżeństwa

17:00
Za + Romana Kręglewskiego (od rodzeństwa z rodzinami)

21:00
Za + Andrzeja Baszkowskiego w 1. rocznicę śmierci