Sobota 16.10.2021
18.00
Za + Stefana Tomaszewskiego w 11. rocz. śmierci

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 17.10.2021
09.00
Za + Czesława Gołembskiego (int. od chrześniaczki Kasi z Rodziną)
10.30
1. W int. + Taty, Dziadka i Pradziadka Kazimierza Kaczmarka o wieczną radość w niebie (int. od synów i córek z Rodzinami)
2. O zdrowie i szczęście dla córki Wiktorii z okazji 5. urodzin
12.00
1. W int. ochrzczonego dziecka – Mai Słoińskiej
2. Za ++ Franciszkę i Wojciecha Smoczyńskich oraz ++ Rodzeństwo i ++ z Rodziny
17.00
1. Za + Floriana Bryłę (greg.)
2. Za + dziadka Bronisława Łopusiewicza
21.00
Za Parafian

Poniedziałek 18.10.2021
08.00
O dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo na każdy dzień życia dla Marcina Filipowicza
18.00
1. Za + Aleksandrę Meller (int. od Ani i Marysi z Rodziną)
2. Za + Floriana Bryłę (greg.)

Wtorek 19.10.2021
08.00
W int. Ojczyzny
18.00
1. Dziękczynna za otrzymane łaski i Boże błog. z okazji 2. rocznicy Ewy
2. Za + Floriana Bryłę (greg.)

Środa 20.10.2021
08.00
Za + Floriana Bryłę (greg.)
18.00
1. Dziękczynno-błagalna za Magdalenę i Marcina w 20. rocz. ślubu oraz za Rodzinę
2. Za + Janusza Kinda

Czwartek 21.10.2021
08.00
Za + Floriana Bryłę (greg.)
18.00
Za + Andrzeja Skorzanek od Grona Pedagogicznego SP 54

Piątek 22.10.2021
08.00
Za + Floriana Bryłę (greg.)
18.00
Za + Stanisławę Konieczną od Grona Pedagogicznego SP 54

Sobota 23.10.2021
08.00
Za + Floriana Bryłę (greg.)
18.00
1. Za + Jerzego Walczaka w 3. rocz. śmierci (Od Żony z Córkami)
2. Za + Anielę Rutkowską w 1. rocz. śmierci, za ++ Rodziców oraz z podziękowaniem za łaskę zdrowia dla całej Rodziny

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 24.10.2021
09.00
1. Za ++ z Rodzin Nowackich i Grzechników
2. Za ++ Rodziców Kazimierę i Franciszka oraz + siostrę Danutę
10.30
Za + Floriana Bryłę (greg.)
12.00
1. O szczęśliwą operację i opiekę Matki Bożej dla Magdy i Gabrysi
2. Dziękczynno-błagalna za dar chrztu dla wnuka Janka
3. Chrzest: Jan Smoczyk i Teodor Wierzejewski
17.00
1. Za + Mamę Irenę Raptis w 10. rocz. śmierci (int. od dzieci z rodzinami)
2. Z podziękowaniem za 23 lata małżeństwa Moniki i Macieja, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Saletyńskiej, miłość i zdrowie dla nich i dla ich dzieci
21.00
Za + Urszulę Ratajczak oraz ++ z Rodziny