Sobota 28.08.2021
18.00
Za ++ Barbarę Degler oraz Tadeusza Łukaszewskiego

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 29.08.2021
09.00
W pewnej intencji
10.30
Za + Ryszarda Bręczewskiego – intencja od sąsiadów z ul. Laudańskiej
12.00
chrzty
1. W int. ochrzczonych dzieci: Antoniny, Borysa i Stefana
2. Za + Elżbietę Bolałek
17.00
1. Za + Rodziców Mariannę i Franciszka oraz ++ siostry Emilię i Ewę
2. O szczęśliwy przebieg operacji
21.00
O błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Anny z okazji 18 rocz. urodzin

Poniedziałek 30.08.2021
08.00
Za Parafian
18.00
Za + Genowefę Gramolińską w 1. rocz. śmierci i + męża Piotra

Wtorek 31.08.2021
08.00
Za + Jana Wilczyńskiego w 15. rocz. śmierci
18.00
Za + Ryszarda Bręczewskiego – int. od państwa Maniaków, Garczyńskich i Kierończyków

Środa 01.09.2021
08.00
Za + Lesława Wełyczko (greg.)
18.00
Za + ks. Kazimierza Borynę MSF w 5. rocz. śmierci

Czwartek 02.09.2021
08.00
Za + Lesława Wełyczko (greg.)
18.00
Za + Filomenę Twarowską w rocz. śmierci

Piątek 03.09.2021
08.00
Za + Lesława Wełyczko (greg.)
18.00
Za Izabelę Musiał i Izabelę Michalczyk z okazji imienin (int. od wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej)

Sobota 04.09.2021
08.00
Za + Lesława Wełyczko (greg.)
18.00
Za + Ryszarda Bręczewskiego – int. od Teresy i Zdzisława Bielawskich

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 05.09.2021
09.00
O dar nieba dla + Tadeusza Milera
Za ++ Rodziców Teodorę w 16. rocz. śmierci i Czesława oraz ++ Rodzeństwo: Zbigniewa, Grzegorza, Aldonę i Aleksandra
10.30
chrzest
1. Za + Mariannę Juszczak
2. W intencji ochrzczonego dziecka – Helenki
12.00
1. Za + Grzegorza Dudka
2. Za ++ Juliannę i Stanisława Rożnowicz (int. od córki z rodziną
17.00
1. Przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencjach całego świata
2. Za + Lesława Wełyczko (greg.)
21.00
Za + Dariusza Terleckiego