Sobota 24.07.2021
18.00
Za ++ rodziców Paulinę i Jana Średzińskich; Pelagię i Tadeusza Turkot i + Brata Aleksandra

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25.07.2021
09.00
O Boże błogosławieństwo i szczęśliwe rozwiązanie dla Pauliny
10.30
Za + Henryka Weder – int od syna z rodziną
12.00
O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla: Laury Hamelskiej jej rodziców i chrzestnych (Chrzest)
17.00
Za + Bożenę Młodą - int od syna Marka z Magdą
21.00
Za parafian

Poniedziałek 26.07.2021
08.00

18.00
W intencji Anny Szaniewskiej i Szymona Nowaka z okazji imienin – int od wspólnoty modlitewno - ewangelizacyjnej

Wtorek 27.07.2021
08.00

18.00
Za + Irenę Betkowiak – int od wnuczki i prawnuczki z rodziną

Środa 28.07.2021
08.00

18.00
Za + Pawła

Czwartek 29.07.2021
08.00

18.00


Piątek 30.07.2021
08.00

18.00


Sobota 31.07.2021
08.00

18.00


XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 01.08.2020
09.00
Za ++ rodziców Helenę 33 rocz. śmierci i Wawrzyńca 11 rocz. śmierci
10.30
Przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencjach całego świata
12.00
1. Za + Helenę Olejniczak 19 rocz. śmierci i ++ rodziców Cecylię i Kazimierza
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla Filipa Strzeleckiego jego rodziców i chrzestnych (Chrzest)
17.00
Za + Józefa Palacza oraz błogosławieństwo Boże dla wszystkich, którzy opiekowali się nim – od córki Małgorzaty i wnuków: Filipa i Mai
21.00
Za parafian