Sobota 17.07.2021
18.00
Za + Jana Jagurę – od wnuka Marka, Agnieszki i Filipa

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 18.07.2021
09.00
Za + Marię w rocz. śmierci i za ++ z rodziny oraz ++ Julię i Czesławę z okazji imienin
10.30
Za ++ rodziców Janinę i Władysława i + Brata Andrzeja
12.00
O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla: Franciszka Smoczyk i Barbary Szuster ich rodziców i chrzestnych (Chrzest)
17.00
Za + Kazimierza Urbaniaka w 4 rocz. śmierci i ++ z rodziny
21.00
Za parafian

Poniedziałek 19.07.2021
08.00

18.00
O Miłosierdzie Boże i życie wieczne dla + Tadeusza

Wtorek 20.07.2021
08.00

18.00
Za + Hannę Jankowską – int od rodziny Jerzak i Zieleśkiewicz

Środa 21.07.2021
08.00

18.00
Za + Józefa Palacza – int od sąsiadów

Czwartek 22.07.2021
08.00

18.00
Za + Jana Brożko w 6 rocz. śmierci

Piątek 23.07.2021
08.00
W intencji Ojczyzny
18.00
Z podziękowaniem za 92 lata życia Teresy Jasińskiej prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej Saletyńskiej

Sobota 24.07.2021
08.00

18.00
Za ++ rodziców Paulinę i Jana Średzińskich; Pelagię i Tadeusza Turkot i + Brata Aleksandra

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25.07.2020
09.00
O Boże błogosławieństwo i szczęśliwe rozwiązanie dla Pauliny
10.30
Za + Henryka Weder – int od syna z rodziną
12.00
O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla: Laury Hammelskiej jej rodziców i chrzestnych (Chrzest)
17.00
Za + Bożenę Młodą - int od syna Marka z Magdą
21.00
Za parafian