Sobota 13.03.2021
18.00
Za + Józefa Fabiańskiego w 33 rocz. śmierci

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14.03.2021
09.00
1. Za + Alojzego Rosika – od Basi i Waldka
2. W intencji Bogu wiadomej
10.30
1. Za + Jana Bukowskiego (greg)
2. Za + Ryszarda Nowaka
12.00
1. Za ++ Marię i Antoniego Frąckowiaków, + Antoniego Smóla, ++ Józefę i Stanisława Stalmierskich – int od Bogumiły Smól z rodziną
2. O dar nieba i życie wieczne dla + Stefanii Bukczyńskiej – od syna Edmunda z rodziną
17.00
Za + Jana Smura – int od żony i dzieci
21.00
Za parafian

Poniedziałek 15.03.2021
08.00
Za + Jana Bukowskiego (greg)
18.00
W intencji syna Stasia z okazji 18 -tych urodzin w podziękowaniu za dar życia i otrzymane łaski z prośbą, aby Dobry Bóg błogosławił mu i prowa­dził przez całe dorosłe życie, a Matka Najśw. otaczała płaszczem swojej opieki i nie pozwoliła zejść z drogi Prawdy i Miłości

Wtorek 16.03.2021
08.00

18.00
Za + Jana Bukowskiego (greg)

Środa 17.03.2021
08.00
Za + Jana Bukowskiego (greg)
18.00
Za + Tadeusza Szymańskiego

Czwartek 18.03.2021
08.00
Za + Jana Bukowskiego (greg)
18.00
W intencji Jędrzeja o łaski potrzebne na maturze oraz rozeznanie powołania

Piątek 19.03.2021
08.00
W intencji Łucji z okazji I-szej rocz. urodzin, prosząc o opiekę Anioła Stróża oraz wstawiennictwo św. Józefa jego opiekę i pomoc dla rodziny
18.00
Za + Jana Bukowskiego (greg)

Sobota 20.03.2021
08.00
|Za + Jana Bukowskiego (greg)
18.00
1. Za + mamę Janinę Stemplowską w 1 rocz. śmierci
2. Za + Zbyszka Kubackiego i ++ z rodziny

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.03.2021
09.00
1. Za + Marię z okazji imienin
2. O spokój duszy i życie wieczne dla + Witolda
10.30
1. O dar życia wiecznego dla + Józefa Rebelki w dniu imienin
2. Za ++ Zygmunta i Krystynę Żuraszek
12.00
1. W intencji Zbigniewa z okazji 60 rocz. urodzin o zdrowie i opiekę Bożą
2. Za + Aleksandra Balickiego
17.00
1. Za + Jana Bukowskiego (greg)
2. Z okazji 18-tych urodzin Zosi prosząc o Boże błogosławieństwo, opiekę naszej Patronki M Bożej z La Salette oraz dary i światło Ducha św.
21.00
Za parafian