Sobota 01.08.2020
18.00
Za + Helenę Olejniczak w 18 rocz. śmierci i ++ rodziców Cecylię i Kazimierza

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 02.08.2020
09.00
1. Za ++ rodziców Kazimierę i Franciszka, + siostrę Danutę i ++ z rodziny
2. O zdrowie Boże błogosławieństwo i opiekę św. Rodziny dla Kasi i Roberta w 1 rocz. zawarcia Sakramentu Małżeństwa
10.30
Przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencjach całego świata
12.00
O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla: Tatarka Jana, Majchrzak Franciszka oraz Kiszki Pawła ich rodziców i chrzestnych (Chrzest)
17.00
Za + Czesławę Milczyńską
21.00
Za parafian

Poniedziałek 03.08.2020
08.00
Za + Henryka Dziubka
18.00
Za + Elżbietę Woźniak 10 rocz. śmierci od syna i córki z rodzinami

Wtorek 04.08.2020
08.00
Za + Henryka Dziubka
18.00
Za + Barbarę Degler

Środa 05.08.2020
08.00
Za + Henryka Dziubka
18.00
Za + Jana Brożko

Czwartek 06.08.2020
08.00
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
18.00
Za + Alinę Gierzyńską – Kowalską – int od Haliny z dziećmi

Piątek 07.08.2020
08.00
Za + Henryka Dziubka
18.00
O życie wieczne dla ++ Marty, Mikołaja, Pawła Schlepikof oraz Jadwigi Bystry

Sobota 08.08.2020
08.00
Za + Henryka Dziubka
18.00
Do Matki Bożej Saletyńskiej z prośbą o opiekę nad Anną Marią

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 09.08.2020
09.00
Za + Krystynę Musiał - Macherek – int od synowej, wnuków i prawnuków
10.30
Z podziękowaniem za otrzymane łaski w 45 rocznicę zawarcia Sakramentu Małżeństwa Franciszka i Haliny
12.00
Za ++ Jadwigę i Franciszka Tajsnerów i + Stanisława Adamkiewicza
17.00
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla córki Arlety z okazji 50 rocznicy urodzin
21.00
Za parafian