Sobota 12.10.2019
18.00
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i dary Boże prosząc o światło i dary Ducha św. dla Agnieszki i Krzysztofa z dziećmi

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 13.10.2019
09.00
Za ++ rodziców Aleksandra i Janinę Franek i ++ dziadków z obojga stron
10.30
1. Za + Edwarda Garczarka w dniu urodzin
2. Za + Marię Jasińską – int od córki z rodziną
12.00
1. Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad rodziną Sławka i Marka
2. Za ++ rodziców Franciszkę i Wojciecha Smoczyńskich, ++ rodzeństwo i za ++ z rodziny
17.00
O życie wieczne dla ++ Janiny, Edwarda, Pawła i ++ z rodziny Kuchlewskich i Uwerskich
21.00
Z podziękowaniem za otrzymane łaski prosząc o dalsze, Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Marzeny i Sławka w 20 rocz. Sakrament Małżeństwa

Poniedziałek 14.10.2019
08.00
Za parafian
18.00
Za ++ Jana i Danutę Szajrych – int od syna Marka

Wtorek 15.10.2019
08.00

18.00
Za + Jana Szajrych – int od Brata Stanisława z żoną i synem z rodziną

Środa 16.10.2019
08.00

18.00


Czwartek 17.10.2019
08.00

18.00


Piątek 18.10.2019
08.00

18.00


Sobota 19.10.2019
08.00
Za + Czesława Błaszczyńskiego w 8 rocz. śmierci
10.00
W intencji emerytów, rencistów, chorych, samotnych i starszych
18.00
Za + Jerzego Walczaka w 1 rocz. śmierci

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 20.10.2019
09.00
1. Za + Marię Jasińską – od chrześniaka Janusza z Szymbarka
2. Za + Irenę Radzką – od sąsiadów z ul. Rzepińskiej i Cmentarnej
10.30
1. Za + Czesława Woźnicę
2. Za ++ Helenę i Stanisława Józefowskich
12.00
1. Za + Urszulę Ratajczak – int od córki z rodziną
2. O dar nieba dla + Rajmunda w 1 rocz. śmierci – int od Lucyny i Adrianny
17.00
1. Za + Genowefę Swojak – int od Cecylii i Michała Obłój
2. Za + Antoniego Musielaka w 20 rocz. śmierci od żony z synami, ++ Cecylię i Ludwika Weber – od córki Bożeny
21.00
Za + Irenę Raptis