Sobota 05.10.2019
18.00
Za + Marię Ciesielską – int od Uli z rodziną

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 06.10.2019
09.00
1. Za + Danielę Spiżewską w 1 rocz. śmierci i za ++ z rodziny
2. Za + Eufemię Rebelka
10.30
1. Za + Sławomira Musiała w 8 rocz. śmierci i za + Zofię
2. Przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencjach całego świata
12.00
O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla Henryka Pyrek i Julii Likowskiej ich rodziców i chrzestnych (Chrzest)
17.00
Za + kochaną babcię Genowefę Swojak o wielkim sercu - od wnuczek Ani i Juli
21.00
Za + Irenę Radzką w 30 dzień po śmierci – int od Agnieszki Kokoszanek i Rosików z ul. Rzepińskiej

Poniedziałek 07.10.2019
08.00
Z okazji 92 -gich urodzin Janiny Koszuty prosząc o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i ulgę w cierpieniu
18.00
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad rodzinami: Gryglów i Górniaków

Wtorek 08.10.2019
08.00
Za parafian
18.00
Za + Gertrudę Miszkę w 1 rocz. śmierci

Środa 09.10.2019
08.00

18.00
Za + Marię Boniarczyk w 30 rocz. śmierci

Czwartek 10.10.2019
08.00

18.00
O Bożą opiekę i zdrowie dla Haliny

Piątek 11.10.2019
08.00

18.00


Sobota 12.10.2019
08.00

18.00
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i dary Boże prosząc o światło i dary Ducha św. dla Agnieszki i Krzysztofa z dziećmi
2. O życie wieczne dla + Emilii Czajka – int od Marka i Marleny

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 13.10.2019
09.00
Za ++ rodziców Aleksandra i Janinę Franek i dziadków z obojga stron
10.30
1. Za + Edwarda Garczarka w dniu urodzin
2. Za + Marię Jasińską – int od córki z rodziną
12.00
1. Z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad rodziną Sławka
2. Za ++ rodziców Franciszkę i Wojciecha Smoczyńskich, ++ rodzeństwo i za ++ z rodziny
17.00
O życie wieczne dla ++ Janiny, Edwarda, Pawła i ++ z rodziny Kuchlewskich i Uwerskich
21.00
Za parafian