Sobota 27.07.2019
18.00
Za + Telesfora Kaczmarka e 47 rocz. śmierci – int od syna Jurka z rodziną

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 28.07.2019
09.00
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marii Nowackiej
10.30
Za ++ Ajkuta i Ewę
12.00
Za + Dorotę Korobacz w 10 rocz. śmierci i za ++ z rodziny
17.00
Za + Ignacego Kroll w 1 rocz. śmierci
21.00
Za + Mariannę Zientek – int od rodziny Romczyk

Poniedziałek 29.07.2019
08.00
Za parafian
18.00
W intencji 80 -tych taty Romana Kraśniewskiego z podziękowaniem za otrzymane łaski i prosimy o dalsze, zdrowie, opiekę i Bożebłogosławieństwo na dalsze lata

Wtorek 30.07.2019
08.00

18.00
Z podziękowaniem za otrzymane łaski prosząc o dalsze dla Helenki z okazji 1 rocznicy urodzin oraz opiekę Matki Bożej i Boże błogosławieństwo dla niej i jej rodziców 

Środa 31.07.2019
08.00

18.00
Za + Władysława w 6 rocz. śmierci

Czwartek 01.08.2019
08.00
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
18.00
Za + Helenę Olejniczak w 17 rocz. śmierci i ++ rodziców Cecylię i Kazimierza

Piątek 02.08.2019
08.00
Do Miłosierdzia Bożego o łaskę nawrócenia dla grzeszników
18.00
Za + żonę Ewę Wencel w 9 rocz. śmierci i ++ z rodziny Wenclów i Ratajszczaków

Sobota 03.08.2019
08.00
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny dla Doroty i Łukasza Smoczków w 10 rocznicę ślubu.
18.00
Za + Pawła Stryczyńskiego w 10 rocz. śmierci

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 04.08.2019
09.00
Za + Bogdana Menke – int od sąsiadów z ul. Małoszyńskiej i Cmentarnej
10.30
Przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencjach całego świata
12.00
Za ++ rodziców i rodziców chrzestnych
17.00
Za ++ Walerię i Edwarda Kubalewskich
21.00
Za ++ rodziców i dziadków Klarę i Nikodema Magdziarz