Sobota 08.06.2019
18.00
Za + Zbyszka Kubackiego – int od rodziny Kluczyńskich

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. 09.06.2019
09.00
1. Za + Józefa Koczorowskiego – int od wnuków Mikołaja i Patrycji
2. Za + Jana Jaskulskiego
10.30
1. Za + Urszulę Ratajczak – int od córki z rodziną
2. Za + Józefa Koczorowskiego – int od sąsiadów z ul. Grotkowskiej
12.00
O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla: Oliwi Piaseckiej jej rodziców i chrzestnych (Chrzest)
17.00
Za + Małgorzatę Korbal – int od rodziny Borowskich
21.00
Za parafian

Poniedziałek 10.06.2019
08.00

18.00
Za + Emilię Ossolińską – int od swatów z Rzeszowa

Wtorek 11.06.2019
08.00
Za + męża Jana Węcławiak – int od żony z rodziną
18.00
O odwagę i siłę w pełnieniu woli Bożej dla syna Michała

Środa 12.06.2019
08.00
Za + Emilię Ossolińską – od Zofii i Mariana Kawalec z Hyżnego
18.00
Za + Feliksę i + jej męża Józefa w 11 rocz. śmierci

Czwartek 13.06.2019
08.00

18.00


Piątek 14.06.2019
08.00

18.00
Za + Emilię Ossolińską – int od Teresy Ossolińskiej

Sobota 15.06.2019
08.00

18.00
1. Za + Grzegorza Chudaka – int od Bratowej Ireny
2. Za ++ rodziców Jana i Marię i + Urszulę

NIEDZIELA TRÓJCY ŚW. 16.06.2019
09.00
1. Za ++ Józefa, Jolantę, Szymona i Janinę Sopa
2. Za + Bożennę Garstka w 4 rocz. śmierci, ++ z rodziny Sowińskich i Garstków – int od męża
10.30
1. Za + Włodzimierza Kucińskiego
2. W intencji Ks. Diakona Marcina Łabędzkiego w podziękowaniu za łaskę powołania, aby Dobry Pasterz Jezus Chrystus prowadził Go do posługi kapłańskiej
12.00
1. Za + Stanisława Wrocińskiego
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośba o dalsze błogosławieństwo za pośrednictwem św. Antoniego, dla dzieci z rodziny Czerwińskich wraz z kuzynem Albertem i dwoma Jadziami
3. O radość wieczną dla śp. Antoniego Baluka z małżonką
17.00
Za + Katarzynę Zaręba – int od rodziny Borowskich
21.00
Za parafian