Sobota 01.06.2019
18.00
Za + Rafała Rosika – z okazji dnia dziecka – int od rodziców

NIEDZIELA - WIEBOWSTĄ PIENIE PAŃSKIE 02.06.2019
09.00
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, zdrowie opiekę Matki Bożej dla mamy Anny z okazji 90 tych urodzin
10.30
1. Przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencjach całego świata
2. Za + Ks. Stanisława Antczaka
12.00
1. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Anieli w 90 tą rocz. urodzin
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla: Leny Płóciniczak i Filipa Dudek ich rodziców i chrzestnych (Chrzest)
17.00
Za + Wiesława Rabczaka
21.00
O światło i dary Ducha św. dla Filipa w 18 rocznicę urodzin, niech Boża Opatrzność czuwa nad nim, Matka Boża niech otacza Go swoją matczyną opieką

Poniedziałek 03.06.2019
08.00
Za parafian
18.00
1. Za + Emilię Ossolińską – int od Wandy i Stanisława Ossolińskich
2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaski i dary Ducha św. oraz wybór dobrej szkoły dla Julii

Wtorek 04.06.2019
08.00

18.00
O szczęśliwy przebieg operacji dla Andrzeja i powrót do zdrowia

Środa 05.06.2019
08.00
Za + Emilię Ossolińską – int od Moniki i Pawła Piątek
18.00
Za + Katarzynę Bogacką w 1 rocz. śmierci – int od syna z rodziną

Czwartek 06.06.2019
08.00
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
18.00
Za + Anielę Wasińską

Piątek 07.06.2019
08.00
Do Miłosierdzia Bożego o łaskę nawrócenia dla grzeszników
18.00
Za + Emilię Ossolińską – int od Małgosi, i Adama z rodziną

Sobota 08.06.2019
08.00

18.00
Za + Zbyszka Kubackiego – int od rodziny Kluczyńskich

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW. 09.06.2019
09.00
1. Za + Józefa Koczorowskiego – int od wnuków Mikołaja i Patrycji
2. Za + Jana Jaskulskiego
10.30
1. Za + Urszulę Ratajczak – int od córki z rodziną
2. Za + Józefa Koczorowskiego – int od sąsiadów z ul. Grotkowskiej
12.00
Chrzest – Oliwia Piasecka
17.00
Za + Małgorzatę Korbal – int od rodziny Borowskich
21.00
Za parafian