Sobota 29.12.2018
18.00
1. Za ++ Bronisława i Katarzynę Smura oraz + Marię Barłóg
2. Za + Jana Kurka – int od rodziny Grzelaczyków i Zagórskich

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 30.12.2018
09.00
O Boże błogosławieństwo, opiekę św. Rodziny dla Marii i Stanisława w 55 rocznicę Sakramentu Małżeństwa i opiekę Matki Bożej nad całą rodziną
10.30
1. Za + Rafała Przybylskiego o radość nieba i szczęście wieczne – int od córki Adrianny z mamą
2. Przez wstawiennictwo św. Rodziny prosząc o błogosławieństwo Boże dla żyjących członków rodziny i radość wieczną dla ++ członków rodziny
12.00
1. W intencji Genowefy z okazji 97 urodzin prosząc o zdrowie, potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże oraz życie wieczne dla + jej męża Piotra
2. W 40 rocznicę ślubu o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Jubilatów oraz dla dzieci i wnuków
17.00
Za ++ Anielę i Józefa Krzyżaniak
21.00
Za parafian

Poniedziałek 31.12.2018
08.00

18.00
1. Dziękczynna za kończący się rok Pański 2018
2. O życie wieczne dla + Jana w 25 rocz. śmierci ++ rodziców i rodzeństwo

Wtorek - Nowy Rok 01.01.2019
09.00
Za + Wojciecha (greg)
10.30

12.00

17.00

21.00
Za parafian

Środa 02.01.2019
08.00
Za + Wojciecha (greg)
18.00


Czwartek 03.01.2019
08.00
Za + Wojciecha (greg)
18.00


Piątek 04.01.2019
08.00
Za + Wojciecha (greg)
18.00


Sobota 05.01.2019
08.00
1. W intencji Janka z okazji 10 urodzin prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę
2. Za + Wojciecha (greg)
18.00
Za + Elżbietę Wesołowską

NIEDZIELA OBAJWIENIE PAŃSKIE 06.01.2019
09.00
1. Za + Bernarda w 25 rocz. śmierci
2. Za + Jerzego w 19 rocz. śmierci
10.30
1. Za + Irenę Cecelską – int od sąsiadów z ul. Grotkowskiej i Srebrnej
2. Przez wstawiennictwo Matki Bożej w in intencjach całego świata
12.00
1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii z okazji 70 urodzin oraz opiekę Matki Bożej nad całą rodziną
2. Za + Henryka – int od córki Hani z rodziną
3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski prosząc o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla Jolanty i Andrzeja w 40 rocznicę Sakramentu Małżeństwa oraz opiekę Matki Bożej dla dzieci, wnuków i całej rodziny
17.00
Za + Mariana Cieślika w 30 dzień po śmierci
21.00
Za + Wojciecha (greg)