Sobota 20.04.

18:00
Za + Bogdana Idziora

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA - DOBREGO PASTERZA 21.04.

8:00
1. Dziękując Bogu za dar życia z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Świętej Rodziny dla Moniki w 91. rocznicę urodzin
2. Za ++ Agnieszkę, Wawrzyna i Józefa Rogalów o życie wieczne

10:00
1. Za + Jana Malinowskiego
2. Za + Wojciecha Czopora

12:00 
1. Za + Józefa Przybysza (od syna Tadeusza z żoną, dziećmi i wnukami)
2. Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

17:00
Za + Romana Duczmala w 3. rocznicę śmierci

21:00
Za + Urszulę Ratajczak w 5. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Ratajczaków i Makuchów

Poniedziałek 22.04.

8:00
1. Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)
2. Za + Romana Jankowskiego

18:00
Za ++ Wojciecha, Łucję, Stefana Ładeckich oraz + Hannę Marwińską

Wtorek 23.04.
uroczystość św. Wojciecha

8:00
Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

18:00
Za + Jerzego Wojtkowiaka

Środa 24.04.

8:00
1. Za ++ Wojtka i Jerzego w dniu imienin o życie wieczne
2. Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

9:45
POGRZEB - śp. Dariusz CHLEBOWICZ

18:00
Za ++ Jerzego, Pelagię i Teresę oraz ++ z rodziny

Czwartek 25.04.
święto św. Marka Ewangelisty

8:00
Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

11:00
POGRZEB - śp. Andrzej TURKOT (Msza św. i pochówek w Skórzewie)

18:00
Za + Zofię Biała-Mikołajewską (od rodziny Kuchlewskich)

Piątek 26.04.

8:00 
Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

18:00
Za + Reginę Borkowską (od Basi i Wojtka Strzykałów)

Sobota 27.04.

8:00
Dziękując Bogu za otrzymane dary z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Świętej Rodziny dla Adama z okazji urodzin

14:30
ŚLUB - Anna Obłój i Mikołaj Spychalski

18:00
1. Za + Jerzego Walczaka oraz ++ Zofię i Józefa Korbanek
2. Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA 28.04.

8:00
1. Za + Helenę Nowacką oraz + Władysława Nowackiego
2. Za parafian

10:00
1. Za ++ rodziców Zofię i Leopolda oraz + brata Zenona Gawronów
2. Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

12:00 
1. Dziękując Bogu za otrzymane dary z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Bolesława z okazji urodzin
2. Za ++ mamę Jadwigę, ojca Franciszka i brata Leszka Tajsnerów
CHRZEST – Laura Magdalena Janczewska, Adam Ścigocki

17:00
Za + Henryka Szymczaka (od brata Zenona z rodziną)

21:00
Za ++ Halinę i Józefa Czubaków