Sobota 13.04.

18:00
Za + Eulalię Duczmal w 1. rocznicę śmierci

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA BIBLIJNA 14.04.

8:00
1. Za + Zofię Szumińską (od uczestników pogrzebu)
2. Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

10:00
1. Dziękując Bogu za przeżyty czas z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze wspólne życie dla Aliny i Sławomira z okazji ich urodzin oraz w 38. rocznicę zawarcia skramentu małżeństwa
2. Za ++ rodziców z obojga stron: Zenona, Helenę, Stefana, Rozalię oraz + siostrę Irenę

12:00 
1. Za + Annę w rocznicę śmierci i Karola Mielcarków
2. Dziękując Bogu za wspólnie przeżyty czas z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski w kolejną rocznicę zawarcia skramentu małżeństwa

17:00
Dziękując Bogu za dar życia z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Józefa w 5. rocznicę urodzin i Franciszka w 2. rocznicę urodzin

21:00
Za ++ Zofię, Ryszarda i Jerzego Duszyńskich o dar nieba z okazji urodzin

Poniedziałek 15.04.

8:00
Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

18:00
Za + Zofię i Stanisława Adamczaków oraz ++ z rodziny Adamczaków i Dziasków

Wtorek 16.04.

8:00
Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

18:00
Dziękując Opatrzności Bożej za opiekę podczas wypadku oraz pomoc sąsiadów

Środa 17.04.

8:00
Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

18:00
1. Za ++ Janinę i Antoniego, Halinę i Stanisława oraz ++ dziadków
2. Za ++ Janinę Smulską w 10. rocznicę śmierci oraz ++ Leona i Marię o życie wieczne

Czwartek 18.04.

8:00
Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

18:00
Za ++ Felicję i Józefa, Adama Wilkowskich, + Jolantę Figaniak oraz ++ z rodzin Wilkowskich, Klingerów, Figaniaków

Piątek 19.04.

8:00 
Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

18:00
Za + Edwarda Smoczyka

Sobota 20.04.

8:00
Za + Czesława Farona o Miłosierdzie Boże i dar nieba (gregorianka od żony i dzieci)

16:00
ŚLUB - Anna Ryngwelska i Paweł Piekarski

17:15
CHRZEST - Natan Aleksander Rydz

18:00
Za + Bogdana Idziora

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA - DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 21.04.

8:00
1. Dziękując Bogu za dar życia z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Świętej Rodziny dla Moniki w 91. rocznicę urodzin
2. Za ++ Agnieszkę, Wawrzyna i Józefa Rogalów o życie wieczne

10:00
1. Za + Jana Malinowskiego
2. Za + Wojciecha Czopora

12:00 
Za + Józefa Przybysza (od syna Tadeusza z żoną, dziećmi i wnukami)

17:00
Za + Romana Duczmala w 3. rocznicę śmierci

21:00
Za + Urszulę Ratajczak w 5. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Ratajczaków i Makuchów