Sobota 28.11.2020
18.00
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej dla Wojtka w dniu urodzin oraz o zgodę w rodzinie

I NIEDZIELA ADWENTU 29.11.2020
09.00
1. Za + męża, tatę, dziadka Andrzeja Krieger
2. Za ++ z rodziny Florków, Stemplowskich, Łużnych, Woźniaków i Krzemińskich
10.30
1. Za + Radosława Czoporę
2. Za + Stanisława Rusaka – od chrześniaka Jakuba Dylewskiego z rodziną
12.00
1. Za + Bernarda Niklaszewicza
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla: Konstantego Koniecznego jego rodziców i chrzestnych (Chrzest)
17.00
Za + Jana Bukowskiego
21.00
Za parafian

Poniedziałek 30.11.2020
08.00

18.00
W intencji Justyny Nowak z okazji imienin – int od wspólnoty modlitewno - ewangelizacyjnej

Wtorek 01.12.2020
08.00
Za + Wernera Berdziszewskiego 10 rocz. śmierci
18.00
Za + Elę Bogaczyńską i + Zofię Olejniczak

Środa 02.12.2020
08.00

18.00
Dziękczynna za syna Jarosława z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, zdrowie i szczególnie dla Zuzanny z okazji urodzin

Czwartek 03.12.2020
08.00
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
18.00
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii - Teresy

Piątek 04.12.2020
08.00
Za + Wojtka w dniu urodzin i za ++ mamę Barbarę i teściowa Barbarę
18.00
Za + Katarzynę Grzybek – int od Bratowej Barbary z rodziną

Sobota 05.12.2020
08.00
Za + Barbarę Degler i ++ rodziców Zofię i Seweryna Deglerów
18.00
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Eugeniusza z okazji 70 urodzin i wnuka Mikołaja z okazji 4 urodzin

II NIEDZIELA ADWENTU 06.12.2020
09.00
Za + Zenona Mieloch – od sąsiadów z ul. Soroki, Ketlinga, Laudańskiej i Zagłoby
10.30
Przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencjach całego świata
12.00
Za + Sylwię Glinkowską
17.00
Za + Stanisława Borowiaka – int od rodziny Nowaków
21.00
Za parafian